Pregled svih dozvola - B 92 Info - NANDOR TORMAŠ

Broj dozvole: K1/14
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Radio difuzno preduzeće B 92 a.d.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: B 92 Info
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Telefon: 011/301-2000
Telefaks: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Radnja za metaloprerađivačku delatnost i popravku, održavanje i instaliranje telekomunikacionih uređaja i sistema “Nandor Tormaš“ preduzetnik
Skraćeni naziv operatora: NANDOR TORMAŠ
Adresa: Петефи Шандора 51, Ада
Telefon: 024/853-193
Telefaks: 024/853-195
E-mail: /
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-56/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 186/2011 od 06. juna 2011. godine
Područje emitovanja programa: Opština Ada

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani informativni program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/1-2559/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora Nandor Tormaš