Pregled svih dozvola - KTV - SBB

Broj dozvole: К92/3-1
Datum: 07.12.2011
Imalac dozvole - emiter: Društvo sa ograničenom odgovornošću „Linea electronics“ za proizvodnju, trgovinu i usluge – Poslovna jedinica „KTV Marketing“
Skraćeni identifikacioni znak emitera: KTV
Adresa: Цара Душана 23, Зрењанин
Telefon: 023/535-354
023/515-767
Telefaks: 023/535-354
023/515-767
E-mail: ktvzr@beotel.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: SBB
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Telefon: 011/3305-267
Telefaks: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-2/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa od 01. novembra 2011. godine
Područje emitovanja programa: Beogradske opštine Rakovica i Miljakovac

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: KН/92-93/12
Ova dozvola važi: od 07. decembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora TELEGRAD