Pregled svih dozvola - TV K::CN Svet Plus 3 - JP PTT

Broj dozvole: K93/3-2
Datum: 03.02.2012
Imalac dozvole - emiter: Društvo za radio i televizijske aktivnosti „Kopernikus cable network“ d.o.o.- ogranak Svet Plus Novi Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV K::CN Svet Plus 3
Adresa: Арсенија Чарнојевића 60г, Београд
Telefon: 011/314-9610
Telefaks: /
E-mail: tv.kopernikus@sezampro.rs
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Javno preduzeće PTT saobraćaja Srbija Beograd, Radna jedinica Pošta-Net
Skraćeni naziv operatora: JP PTT
Adresa: Таковска 2, Београд
Telefon: 011/3064-130
Telefaks: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-1/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor broj 55046 o zakupu TV kanala od 01.10.2010. godine
Područje emitovanja programa: Beograd Novi Sad Subotica Sremska Mitrovica Čantavir Velika Plana Sokobanja Ub

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/93-1174/14 КН/93-1161/14 КН/93-1143/14 КН/93-1154/14 КН/93-1146/14 КН/93-1145/14 КН/93-1144/14
Ova dozvola važi: od 03. februara 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora JP PTT