Pregled svih dozvola - RTV Avax - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Broj dozvole: К97/1
Datum: 16.03.2012
Imalac dozvole - emiter: „RTV AVAX“ d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: RTV Avax
Adresa: Воке Савића 5, Лазаревац
Telefon: 011/8120-555
Telefaks: 011/8122-227
E-mail: redakcija@rtvavax.com
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Adresa: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Telefon: 011/2177-720
Telefaks: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-8/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o kablovskoj distribuciji tv programa RT Avax br.12/2011 od 01.09.2011. godine
Područje emitovanja programa: Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Lajkovac

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/97-728/12;КН/97-729/12;КН/97-730/12; КН/97-731/12
Ova dozvola važi: od 16. marta 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora KOPERNIKUS TECHNOLOGY