Pregled svih dozvola - TV Majdanpek - PEP-KDS

Broj dozvole: К101/1
Datum: 16.03.2012
Imalac dozvole - emiter: Radio televizija Majdanpek A.D.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Majdanpek
Adresa: Николе Тесле бр. 2-4, Мајданпек
Telefon: 030/581-502
Telefaks: 030/582-128
E-mail: radiotvmajdanpek@gmail.com
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Preduzeće PEP-KDS d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: PEP-KDS
Adresa: Танкосићева58, Крагујевац
Telefon: 034/337-618
Telefaks: 034/339-266
E-mail: bpetrovickg@sbb.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-71/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor od 22.06.2011. godine
Područje emitovanja programa: Batočina, kao i područje opštine Majdanpek za koje je emiteru izdata dozvola br.102/2008-2 od 07. marta 2008. godine

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: /
Ova dozvola važi: 16. marta 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora PEP-KDS