Pregled svih dozvola - SOS KANAL - SZR KTV Robert Varga

Broj dozvole: K3/31
Datum: 16.03.2012
Imalac dozvole - emiter: Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing Sos kanal d.o.o., Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: SOS KANAL
Adresa: Требињска 7, Београд
Telefon: 011/285-2518
Telefaks: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: SZR KTV Robert Varga preduzetnik
Skraćeni naziv operatora: SZR KTV Robert Varga
Adresa: Алексе Шантића 54, Сента
Telefon: 0230/72-400
Telefaks: 0230/71-103
E-mail: ktvcoka@pyrotherm.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-70/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Poslovnim udruženjem kablovskih operatora Srbije br. 52/2011 od 11.05.2011. godine
Područje emitovanja programa: Čoka

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani sportski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/3-761/12
Ova dozvola važi: od 16. marta 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora SZR KTV Robert Varga