Pregled svih dozvola - SOS KANAL - KABLOVSKA BK

Broj dozvole: K3/33
Datum: 16.03.2012
Imalac dozvole - emiter: Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing Sos kanal d.o.o., Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: SOS KANAL
Adresa: Требињска 7, Београд
Telefon: 011/285-2518
Telefaks: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: KABLOVSKA BK d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: KABLOVSKA BK
Adresa: Немањина 67, Банатски Карловац
Telefon: /
Telefaks: /
E-mail: /
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-4/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o kablovskoj distribuciji tv programa br. 143/2010 od 19. oktobra 2010. godine
Područje emitovanja programa: Banatski Karlovac

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani sportski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: /
Ova dozvola važi: od 16. marta 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora KABLOVSKA BK