Pregled svih dozvola - NAIS - JOTEL

Broj dozvole: K8/1
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: RTV HOLIVUD NAIS DOO
Skraćeni identifikacioni znak emitera: NAIS
Adresa: Љубе Дидића 15, Ниш
Telefon: 018/532-766
Telefaks: 018/225-480
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Privredno društvo za obavljanje delatnosti u telekomunikacijama JOTEL d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: JOTEL
Adresa: Булевар Немањића 67, Зона 1, лок.45-47, Ниш
Telefon: 018/53-73-56
Telefaks: 018/53-73-55
E-mail: /
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-31/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o o poslovno tehničkoj saradnji od 30. 05. 2011. godine
Područje emitovanja programa: Niš

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/8-2807/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora JOTEL