Pregled svih dozvola - PRO Media Senta - SABOTRONIC

Broj dozvole: К103/1
Datum: 04.04.2012
Imalac dozvole - emiter: Radnja za televizijske i radio aktivnosti „Pro Media“ Friđeš Irmenji PR
Skraćeni identifikacioni znak emitera: PRO Media Senta
Adresa: Главни трг 6, Сента
Telefon: 024/817-191
063/8545-377
Telefaks:
E-mail: pmediasenta@gmail.com
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 радио и телевизијске делатности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: SABOTRONIC DOO PREDUZEĆE ZA RAČUNARSKI INŽINJERING I AUTOMATIZACIJU, OGRANAK CABLENET
Skraćeni naziv operatora: SABOTRONIC
Adresa: Јесења 18, Сента
Telefon: 024/814-117
Telefaks: 024/815-307
E-mail: office@sabotronic.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-21/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji na neodređeno vreme
Područje emitovanja programa: Senta

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani informativni program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: KН/103-991/1
Ova dozvola važi: od 04. aprila 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora SABOTRONIC