Pregled svih dozvola - PRO Media Ada - VOYSAT

Broj dozvole: К104/1
Datum: 04.04.2012
Imalac dozvole - emiter: Radnja za televizijske i radio aktivnosti „Pro Media“ Friđeš Irmenji PR
Skraćeni identifikacioni znak emitera: PRO Media Ada
Adresa: Главни трг 6, Сента
Telefon: 024/817-191
063/8545-377
Telefaks:
E-mail: pmediasenta@gmail.com
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 радио и телевизијске делатности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: TRGOVINSKO USLUŽNO DRUŠTVO VOYSAT DOO
Skraćeni naziv operatora: VOYSAT
Adresa: Вука Караџића 16, Ада
Telefon: 024/854-980
Telefaks: 024/854-980
E-mail: /
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-76/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji na neodređeno vreme
Područje emitovanja programa: Opština Ada

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani informativni program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/104-992/12
Ova dozvola važi: od 04. aprila 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora VOYSAT