Pregled svih dozvola - SOS KANAL - Radijus Vektor

Broj dozvole: K3/34
Datum: 18.04.2012
Imalac dozvole - emiter: Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing Sos kanal d.o.o., Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: SOS KANAL
Adresa: Требињска 7, Београд
Telefon: 011/285-2518
Telefaks: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Radijus Vektor d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: Radijus Vektor
Adresa: Милентија Поповића 9,сала 6, канцеларија 2, I галерија објекта А, Београд
Telefon: 011/205-25-00
Telefaks: /
E-mail: vektor@radijusvektor.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-24/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji br. 52/2011 od 11.05. 2011. godine
Područje emitovanja programa: Beograd, Obrenovac, Inđija i Priboj

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani sportski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/3-1086/12 и КН/3-1087/12
Ova dozvola važi: od 18. aprila 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora Radijus Vektor