Pregled svih dozvola - TV Centar - Radijus Vektor

Broj dozvole: K11/4
Datum: 18.04.2012
Imalac dozvole - emiter: Društvo za radio i televizijsku delatnost i marketinške usluge TV Centar Svilajnac d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Centar
Adresa: Светог Саве 60, Свилајнац
Telefon: 035/312-420
Telefaks: 035/312-420
E-mail: info@tvcentar.rs
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Radijus Vektor d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: Radijus Vektor
Adresa: Милентија Поповића 9,сала 6, канцеларија 2, I галерија објекта А, Београд
Telefon: 011/205-25-00
Telefaks: /
E-mail: vektor@radijusvektor.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-24/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji br. 330/12 od 22.03. 2012. godine
Područje emitovanja programa: Batočina i Lapovo

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/11-1094/12 и КН/11-1095
Ova dozvola važi: od 18. aprila 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora Radijus Vektor