Pregled svih dozvola - B 92 Info - RED FOX SAT

Broj dozvole: K1/16
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Radio difuzno preduzeće B 92 a.d.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: B 92 Info
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Telefon: 011/301-2000
Telefaks: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: RED FOX SAT d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: RED FOX SAT
Adresa: Селимира Ђорђевића 11а, Ваљево
Telefon: 064/4250-600
Telefaks: 011/3433-753
E-mail: redfoxsat@gmail.com
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-80/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 175/2011 od 30. maja 2011. godine
Područje emitovanja programa: Opština Mionica

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani informativni program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/1-2562/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora RED FOX SAT