Pregled svih dozvola - RTV Sreće - SBB

Broj dozvole: K32/2
Datum: 23.05.2012
Imalac dozvole - emiter: Društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje i realizaciju RTV Sreće d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: RTV Sreće
Adresa: Читаоничка 1, Сомбор
Telefon: 025/24-878
Telefaks: 025/22-963
E-mail: radio_sreca@nadlanu.com
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: SBB
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Telefon: 011/3305-267
Telefaks: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-2/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa od 12.01.2010. godine
Područje emitovanja programa: Sombor

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/32-1289/12
Ova dozvola važi: Od 23. maja 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora SBB