Pregled svih dozvola - NB INFO Kanal - ELTA

Broj dozvole: К109/1
Datum: 23.05.2012
Imalac dozvole - emiter: SZR NIK Sistem telekomunikacije Nikola Latić preduzetnik Novi Sad
Skraćeni identifikacioni znak emitera: NB INFO Kanal
Adresa: Тодора Тозе Јовановића 4, Нови Сад
Telefon: 062/205-805
Telefaks: 021/402-412
E-mail:
Šifra (delatnosti) korisnika: 6110 Кабловске телекомуникације

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: D.O.O. Elta za projektovanje, proizvodnju i promet elektronskih uređaja i proizvodnju i emitovanje radio i TV programa, Novi Sad
Skraćeni naziv operatora: ELTA
Adresa: Тодора Тозе Јовановића 4/б, Нови Сад
Telefon: 021/679-1744
Telefaks: 021/400-622
E-mail: elta@elta.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-52/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 165/2011 od 24. maja 2011. godine
Područje emitovanja programa: Novi Bečej

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/109-1291/12
Ova dozvola važi: od 23. maj 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora ELTA