Pregled svih dozvola - TV Plus - SBB

Broj dozvole: K110/1
Datum: 23.05.2012
Imalac dozvole - emiter: Preduzeće za radio, televiziju i marketing „Televizija plus“ d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Plus
Adresa: Мићуна Павловића 1, Крушевац
Telefon: 037/419-650
Telefaks: 037/419- 650
E-mail: rtvplus@gmail.com
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: SBB
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Telefon: 011/3305-267
Telefaks: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-2/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa od 20. decembra 2010. godine
Područje emitovanja programa: Trstenik i Vrnjačka Banja kao i područje opštine Kruševac za koje je emiteru izdata dozvola broj 156/2008 od 16.06.2008. godine

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/110-1292/12;КН/110-1293/12
Ova dozvola važi: od 23. maja 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora SBB