Pregled svih dozvola - TV MIX - SBB

Broj dozvole: K111/1
Datum: 23.05.2012
Imalac dozvole - emiter: Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge MIX MEDIA d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV MIX
Adresa: Ибарска 21, Краљево
Telefon: 065/86-76-210
Telefaks: 036/323 - 666
E-mail: tvmix.kraljevo@gmail.com
Šifra (delatnosti) korisnika: 6110 Кабловске телекомуникације

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: SBB
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Telefon: 011/3305-267
Telefaks: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-2/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji br. 1542/2011 od 15.12.2011. godine
Područje emitovanja programa: Kraljevo

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/111-1294/12
Ova dozvola važi: od 23. maja 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora SBB