Pregled svih dozvola - TV Kula - SBB

Broj dozvole: K115/1-1
Datum: 23.05.2012
Imalac dozvole - emiter: Cvijeta Jovanović PR, Agencija za proizvodnju i emitovanje radijskog i televizijskog programa Zenit
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Kula
Adresa: Светозара Марковића 24/а, Врбас
Telefon: 063/856-9272
Telefaks:
E-mail:
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: SBB
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Telefon: 011/3305-267
Telefaks: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-2/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa od 24.11.2010. godine
Područje emitovanja programa: Vrbas, Kula

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/115-1298/12;КН/115-2381/12
Ova dozvola važi: od 23. maja 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora SBB