Pregled svih dozvola - TV Marš - SBB

Broj dozvole: K117/1
Datum: 23.05.2012
Imalac dozvole - emiter: RTV Marš d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Marš
Adresa: Карађорђева 120, Ваљево
Telefon: 0606/22-12-12
Telefaks: 0606/22-12-12
E-mail: redakcija@marsh.rs
Šifra (delatnosti) korisnika: 4791 Трговина на мало посредством поште или преко интернета

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: SBB
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Telefon: 011/3305-267
Telefaks: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-2/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa od 19.04.2012. godine
Područje emitovanja programa: Valjevo

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/117-1300/12
Ova dozvola važi: od 23. maja 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora SBB