Pregled svih dozvola - Regionalna TV - Radijus Vektor

Broj dozvole: K118/1
Datum: 23.05.2012
Imalac dozvole - emiter: Javno preduzeće za informisanje Novi Pazar
Skraćeni identifikacioni znak emitera: Regionalna TV
Adresa: Стане Бачанин 29, Нови Пазар
Telefon: 020/312-735
Telefaks: 020/315-903
E-mail: info@rtvnp.rs
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Radijus Vektor d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: Radijus Vektor
Adresa: Милентија Поповића 9,сала 6, канцеларија 2, I галерија објекта А, Београд
Telefon: 011/205-25-00
Telefaks: /
E-mail: vektor@radijusvektor.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-24/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 337/2012 od 27.03. 2012. godine
Područje emitovanja programa: Prijepolje, Nova Varoš, Brodarevo i Priboj

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/118-1301/12;КН/118-1302/12;КН/118-1303/12
Ova dozvola važi: od 23. maja 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora Radijus Vektor