Pregled svih dozvola - TV Forum - Radijus Vektor

Broj dozvole: K120/1
Datum: 23.05.2012
Imalac dozvole - emiter: Udruženje građana Forum žena Prijepolja
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Forum
Adresa: Изета Чавића 25/7, Пријепоље
Telefon: 033/713-159
Telefaks: 033/713-280
E-mail: fozena@eunet.rs
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Radijus Vektor d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: Radijus Vektor
Adresa: Милентија Поповића 9,сала 6, канцеларија 2, I галерија објекта А, Београд
Telefon: 011/205-25-00
Telefaks: /
E-mail: vektor@radijusvektor.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-24/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 42/12 od 16.03. 2012. godine
Područje emitovanja programa: Nova Varoš, Brodarevo i Priboj, kao i područje opštine Prijepolje za koju je emiteru izdata dozvola br.126/2008-1 od 07.03.2008. godine

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje:
Ova dozvola važi: od 23. maja 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora Radijus Vektor