Pregled svih dozvola - B 92 Info - KDS SREM

Broj dozvole: K1/30
Datum: 27.06.2012
Imalac dozvole - emiter: Radio difuzno preduzeće B 92 a.d.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: B 92 Info
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Telefon: 011/301-2000
Telefaks: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: KDS SREM d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: KDS SREM
Adresa: Крњешевачка 84, Шимановци
Telefon: 022/481-071
062/496-174
Telefaks: /
E-mail: kdssrem@gmail.com
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-100/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 121/2012 od 08. maja 2012. godine
Područje emitovanja programa: Šimanovci

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani informativni program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: /
Ova dozvola važi: od 27. juna 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora KDS SREM