Pregled svih dozvola - B 92 Info - Pegaz KTV

Broj dozvole: K1/32
Datum: 27.06.2012
Imalac dozvole - emiter: Radio difuzno preduzeće B 92 a.d.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: B 92 Info
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Telefon: 011/301-2000
Telefaks: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Pegaz KTV d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: Pegaz KTV
Adresa: Маршала Тита 17, Крупањ
Telefon: 034/681-547
Telefaks: 034/681-547
E-mail: pegazturs@gmail.com
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-72/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 120/2012 od 08. maja 2012. godine
Područje emitovanja programa: Krupanj

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani informativni program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/1-1601/12
Ova dozvola važi: od 27. juna 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora Pegaz KTV