Pregled svih dozvola - B 92 Info - SZR KTV Robert Varga

Broj dozvole: K1/33
Datum: 27.06.2012
Imalac dozvole - emiter: Radio difuzno preduzeće B 92 a.d.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: B 92 Info
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Telefon: 011/301-2000
Telefaks: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: SZR KTV Robert Varga preduzetnik
Skraćeni naziv operatora: SZR KTV Robert Varga
Adresa: Алексе Шантића 54, Сента
Telefon: 0230/72-400
Telefaks: 0230/71-103
E-mail: ktvcoka@pyrotherm.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-70/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 122/2012 od 08. maja 2012. godine
Područje emitovanja programa: Čoka, Srpska Crnja

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani informativni program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/1-1602/12
Ova dozvola važi: od 27. juna 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora SZR KTV Robert Varga