Pregled svih dozvola - B 92 Info - SABOTRONIC

Broj dozvole: K1/17
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Radio difuzno preduzeće B 92 a.d.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: B 92 Info
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Telefon: 011/301-2000
Telefaks: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: SABOTRONIC DOO PREDUZEĆE ZA RAČUNARSKI INŽINJERING I AUTOMATIZACIJU, OGRANAK CABLENET
Skraćeni naziv operatora: SABOTRONIC
Adresa: Јесења 18, Сента
Telefon: 024/814-117
Telefaks: 024/815-307
E-mail: office@sabotronic.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-21/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 221/2011 od 08. aprila 2008. godine
Područje emitovanja programa: Senta

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani informativni program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/1-2563/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora SABOTRONIC