Pregled svih dozvola - TV CITY - JP PTT

Broj dozvole: К121/1
Datum: 27.06.2012
Imalac dozvole - emiter: Preduzeće za marketing i informisanje „RTV CITY“ d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV CITY
Adresa: Свете Поповића бр. 57, Уб
Telefon: 014/416-426
Telefaks: 014/416-426
E-mail: rtvcityub@gmail.com
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Javno preduzeće PTT saobraćaja Srbija Beograd, Radna jedinica Pošta-Net
Skraćeni naziv operatora: JP PTT
Adresa: Таковска 2, Београд
Telefon: 011/3064-130
Telefaks: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-1/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor br. 55033 o zakupu TV kanala od 02.09.2008. godine, Aneks br.1 od 25.08.2009. godine, Aneks br.2 od 09.09.2010. godine i Anek br.3 od 01.09.2011 godine
Područje emitovanja programa: Ub

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/121-1607/12
Ova dozvola važi: od 27. juna 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora JP PTT