Pregled svih dozvola - MINI ULTRA - KDS

Broj dozvole: К122/1
Datum: 27.06.2012
Imalac dozvole - emiter: TV KANAL ULTRA d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: MINI ULTRA
Adresa: Браће Јерковић 117в, Београд
Telefon: 011/397-6588
Telefaks: 011/397-6588
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: DOO KNIGHT DEVELOPEMENT SUPPORT Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge
Skraćeni naziv operatora: KDS
Adresa: Булевар ослобођења 20, Нови Сад
Telefon: 021/531-001
Telefaks: 021/443-362
E-mail: /
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-30/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 19 od 10. februara 2012. godine
Područje emitovanja programa: Novi Sad, Futog, Veternik

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani dečji program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/122-1608/12;КН/122-1609/12
Ova dozvola važi: od 27. juna 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora KDS