Pregled svih dozvola - K RTL - TELEKOM SRBIJA

Broj dozvole: K26/2-1(IPTV)
Datum: 13.06.2012
Imalac dozvole - emiter: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOLUBARA PRESS DOO
Skraćeni identifikacioni znak emitera: K RTL
Adresa: Орашачка 23, Лазаревац
Telefon: 011/8120-649
Telefaks: 011/8111-53
E-mail: kolubarapress@veze.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija a.d., Beograd
Skraćeni naziv operatora: TELEKOM SRBIJA
Adresa: Таковска 2, Београд
Telefon: 011/2111-281
Telefaks: 011/3340-798
E-mail: office@telekom.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-73/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o distribuciji televizijskog programa kablovskog emitera K RTL br. 44/11 od 30.12.2011.godine i Aneks 1 ugovora br. 404821/1
Područje emitovanja programa: Lazarevac, Valjevo, Mionica, Lajkovac, Ub i LJig

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje:
Ova dozvola važi: od 13. juna 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora Telekom Srbija NAPOMENA: Ovom dozvolom prestaje da važi dozvola broj K(I)26/2 od 13.aprila 2012. godine