Pregled svih dozvola - B 92 Info - SAT-SISTEM

Broj dozvole: K1/18
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Radio difuzno preduzeće B 92 a.d.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: B 92 Info
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Telefon: 011/301-2000
Telefaks: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: DOO ZA KABLIRANJE EXPORT-IMPORT SAT-SISTEM
Skraćeni naziv operatora: SAT-SISTEM
Adresa: Војвођанских бригада бб, Бела Црква
Telefon: 013/853-899
Telefaks: 013/853-899
E-mail: /
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-45/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 156/2011 od 24. maja 2011. godine
Područje emitovanja programa: Bela Crkva

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani informativni program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/1-2564/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora SAT-SISTEM