Pregled svih dozvola - TV K23 - TELEKOM SRBIJA

Broj dozvole: K21/3(IPTV)
Datum: 13.06.2012
Imalac dozvole - emiter: Televizija K23 d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV K23
Adresa: Трг Цара Јована Ненада 15/IX-X, Суботиц
Telefon: 024/553-470
Telefaks: 024/553-470
E-mail: k23@yunord.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija a.d., Beograd
Skraćeni naziv operatora: TELEKOM SRBIJA
Adresa: Таковска 2, Београд
Telefon: 011/2111-281
Telefaks: 011/3340-798
E-mail: office@telekom.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-73/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o distribuciji televizijskog programa kablovskog emitera br. 416118/1 od 30.12.2011.godine
Područje emitovanja programa: Subotica

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje:
Ova dozvola važi: od 13. juna 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora Telekom Srbija