Pregled svih dozvola - TV Rača - TELEKOM SRBIJA

Broj dozvole: K31/2-1(IPTV)
Datum: 13.06.2012
Imalac dozvole - emiter: SAŠA MILJOJKOVIĆ PR PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA TELEVIZIJSKOG PROGRAMA KTV STUDIO RAČA
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Rača
Adresa: Карађорђева 50, Рача
Telefon: 063/8091-321
Telefaks: /
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija a.d., Beograd
Skraćeni naziv operatora: TELEKOM SRBIJA
Adresa: Таковска 2, Београд
Telefon: 011/2111-281
Telefaks: 011/3340-798
E-mail: office@telekom.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-73/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o distribuciji televizijskog programa kablovskog emitera br. 45655/1 od 13.02.2012.godine
Područje emitovanja programa: Rača

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje:
Ova dozvola važi: od 13. juna 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora Telekom Srbija