Pregled svih dozvola - Feelmax YU - TELEKOM SRBIJA

Broj dozvole: K105/2(IPTV)
Datum: 13.06.2012
Imalac dozvole - emiter: „Dunav film” d.o.o. privredno društvo za proizvodnju filmova
Skraćeni identifikacioni znak emitera: Feelmax YU
Adresa: Рузвелтова бр.45, Београд
Telefon: 011/2761-254
Telefaks: 011/2761-994
E-mail: dunavfilm@verat.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 5911 Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija a.d., Beograd
Skraćeni naziv operatora: TELEKOM SRBIJA
Adresa: Таковска 2, Београд
Telefon: 011/2111-281
Telefaks: 011/3340-798
E-mail: office@telekom.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-73/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost o distribuciji televizijskog programa kablovskog emitera br. D23/1 od 26.03.2012.godine
Područje emitovanja programa: Republika Srbija

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani filmski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje:
Ova dozvola važi: od 13. juna 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora Telekom Srbija