Pregled svih dozvola - TV K::CN Svet Plus 3 - TELEKOM SRBIJA

Broj dozvole: K93/5(IPTV)
Datum: 15.08.2012
Imalac dozvole - emiter: Društvo za radio i televizijske aktivnosti „Kopernikus cable network“ d.o.o.- ogranak Svet Plus Novi Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV K::CN Svet Plus 3
Adresa: Арсенија Чарнојевића 60г, Београд
Telefon: 011/314-9610
Telefaks: /
E-mail: tv.kopernikus@sezampro.rs
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija a.d., Beograd
Skraćeni naziv operatora: TELEKOM SRBIJA
Adresa: Таковска 2, Београд
Telefon: 011/2111-281
Telefaks: 011/3340-798
E-mail: office@telekom.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-73/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o distribuciji televizijskog programa kablovskog emitera br. 232401/1 od 11.08.2010.godine
Područje emitovanja programa: Republika Srbija

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje:
Ova dozvola važi: od 15. avgusta 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora Telekom Srbija