Pregled svih dozvola - B 92 Info - SBB

Broj dozvole: K1/20
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Radio difuzno preduzeće B 92 a.d.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: B 92 Info
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Telefon: 011/301-2000
Telefaks: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: SBB
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Telefon: 011/3305-267
Telefaks: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-2/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o distribuciji kanala br. 128/2006 od 02. 03. 2006. godine i Aneks ugovora br. 59/2009/4 od 19. 01. 2009. godine
Područje emitovanja programa: Beograd, Sombor, Vrbas, Novi Sad, Kikinda, Zrenjanin, Vršac, Valjevo, Bor, Arilje, Čačak, Ivanjica, Kostolac, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Niš, N.Pazar, Pirot, Požarevac, Šabac, Sevojno, Vrnjačka Banja, Užice.

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani informativni program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/1-2572/11, КН/1-2557/11, КН/1-2556, КН/1-2577/11, КН/1-2553/11, КН/1-2554/11, КН/1-2555/11, КН/1-2552/11, КН/1-2551/11, КН/1-2549/11, КН/1-2569/11, КН/1-2550/11, КН/1-2531/11, КН/1-2530/11, КН-1-2532/11, КН/1-2533/11, КН/1-2534/11, КН/1-2535/11, КН/1-2536/11, КН/1-2537/11, КН/1-2538/11, КН/1-2573/11, КН/1-2539/11, КН-1-2540/11, КН/1-2541/11.
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora SBB