Pregled svih dozvola - TV Studio B - TARGO TELEKOM

Broj dozvole: К49/27
Datum: 19.10.2012
Imalac dozvole - emiter: Javno radiodifuzno preduzeće Studio B
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Studio B
Adresa: Масарикова 5, Београд
Telefon: 011/2069-009
Telefaks: 011/2069-023
E-mail: organizacija@studiob.rs
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: TARGO TELEKOM d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: TARGO TELEKOM
Adresa: Ђорђа Станојевића 12/III, Нови Београд
Telefon: 011/2284-358
Telefaks: 011/2284-358
E-mail: office@targotelekom.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1-01-3450-39/12-1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost na emitovanje televizijskog programa br. 923 od 26.09.2012. godine
Područje emitovanja programa: Beograd, Stara Pazova

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: KH/49-467/12
Ova dozvola važi: od 19. oktobra 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora TARGO TELEKOM