Pregled svih dozvola - SOS KANAL - CHARLIE+

Broj dozvole: K3/1
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing Sos kanal d.o.o., Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: SOS KANAL
Adresa: Требињска 7, Београд
Telefon: 011/285-2518
Telefaks: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Radnja za telekomunikacije Charlie+ Milan Pavlović PR
Skraćeni naziv operatora: CHARLIE+
Adresa: Милуна Ивановића бб, Рашка
Telefon: 011/3010-110
Telefaks: 036/737-717
E-mail: charlie@charlie.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-43/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji br. 52/2011 od 11. maja 2011. godine
Područje emitovanja programa: Raška

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani sportski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/3-2654/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora CHARLIE+