Pregled svih dozvola - SOS KANAL - I.KOM

Broj dozvole: K3/16
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing Sos kanal d.o.o., Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: SOS KANAL
Adresa: Требињска 7, Београд
Telefon: 011/285-2518
Telefaks: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Interaktivne kablovske objedinjene Mreže-I.KOM, Zemun
Skraćeni naziv operatora: I.KOM
Adresa: Џона Кенедија 10д, Земун
Telefon: 011/3010-110
Telefaks: 011/3010-110
E-mail: office@ikomline.net
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-7/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o kablovskoj distribuciji TV programa br. 142/2010 od 11.11.2010. godine
Područje emitovanja programa: Beograd

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani sportski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/3-2660/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora I.KOM