Pregled svih dozvola - TV SU City - TELEKOM SRBIJA

Broj dozvole: K146/2(IPTV)
Datum: 06.03.2013
Imalac dozvole - emiter: EURO ALFA EXPORT-IMPORT DOO
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV SU City
Adresa: Арсенија Чарнојевића 3, Суботица
Telefon: 024/670-730
Telefaks: 024/670-125
E-mail: rtvcity@eunet.rs
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija a.d., Beograd
Skraćeni naziv operatora: TELEKOM SRBIJA
Adresa: Таковска 2, Београд
Telefon: 011/2111-281
Telefaks: 011/3340-798
E-mail: office@telekom.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-73/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o distribuciji televizijskog programa kablovskog emitera br. 359145/1 od 16.11.2011. godine
Područje emitovanja programa: Subotica

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje:
Ova dozvola važi: od 06. marta 2013. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora Telekom Srbija