Pregled svih dozvola - B 92 Info - AVCOM

Broj dozvole: K1/4
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Radio difuzno preduzeće B 92 a.d.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: B 92 Info
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Telefon: 011/301-2000
Telefaks: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Preduzeće za audio i video komunikacije Avcom d.o.o., Beograd
Skraćeni naziv operatora: AVCOM
Adresa: 27. марта 36, Београд
Telefon: 011/334-0243
Telefaks: 011/334-7494
E-mail: france@avcom.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-13/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno-tehničkoj sradnji br. 104/2008 od 16.07.2008. godine
Područje emitovanja programa: Beograd, Pančevo, Barič, Debeljača, Obrenovac

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani informativni program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/1-2572/11, КН/1-2574/11, КН/1-2575/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora AVCOM.