Pregled svih dozvola - SOS KANAL - INVEST INŽENJERING

Broj dozvole: K3/26
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing Sos kanal d.o.o., Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: SOS KANAL
Adresa: Требињска 7, Београд
Telefon: 011/285-2518
Telefaks: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: INVEST INŽENJERING DOO za telekomunikacije, građevinarstvo,trgovinu na veliko i export- import
Skraćeni naziv operatora: INVEST INŽENJERING
Adresa: Пут Шајкашког одреда 5а, Нови Сад
Telefon: 021/424-555
Telefaks: 021/661-2645
E-mail: investinzenjering@ii.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-39/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji br. 52/2011 od 11. maja 2011. godine
Područje emitovanja programa: Bačka Palanka

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani sportski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/3-2659/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora INVEST INŽENJERING