Pregled svih dozvola - SKY PLUS - JP PTT

Broj dozvole: K178/1
Datum: 17.06.2013
Imalac dozvole - emiter: SKY PLUS DOO marketinške aktivnosti produkcija i radio difuzna delatnosti Beograda
Skraćeni identifikacioni znak emitera: SKY PLUS
Adresa: Табановачка 5, Београд
Telefon: 011/3979-914
Telefaks: 011/2600-233
E-mail: info@skyplus.rs
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Javno preduzeće PTT saobraćaja Srbija Beograd, Radna jedinica Pošta-Net
Skraćeni naziv operatora: JP PTT
Adresa: Таковска 2, Београд
Telefon: 011/3064-130
Telefaks: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-1/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa od 02. aprila 2013. godine
Područje emitovanja programa: Beograd

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/178-1342/13
Ova dozvola važi: od 17. juna 2013. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora JP PTT