Pregled svih dozvola - SOS KANAL - JOTEL

Broj dozvole: K3/25
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing Sos kanal d.o.o., Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: SOS KANAL
Adresa: Требињска 7, Београд
Telefon: 011/285-2518
Telefaks: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Privredno društvo za obavljanje delatnosti u telekomunikacijama JOTEL d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: JOTEL
Adresa: Булевар Немањића 67, Зона 1, лок.45-47, Ниш
Telefon: 018/53-73-56
Telefaks: 018/53-73-55
E-mail: /
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-31/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o kablovskoj distribuciji TV programa br. 96 od 01.08. 2007. godine
Područje emitovanja programa: Niš

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani sportski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/3-2683/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora JOTEL