Pregled svih dozvola - SOS KANAL - KABLOTEL

Broj dozvole: K3/17
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing Sos kanal d.o.o., Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: SOS KANAL
Adresa: Требињска 7, Београд
Telefon: 011/285-2518
Telefaks: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: KABLOTEL d.o.o. za telekomunikacije
Skraćeni naziv operatora: KABLOTEL
Adresa: Светосавска 46, Каћ
Telefon: 021/6211-012
Telefaks: 021/6211-012
E-mail: kablotelkac@gmail.com
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-63/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o kablovskoj distribuciji TV programa br. 95 od 10. avgusta 2007. godine
Područje emitovanja programa: Kać

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani sportski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/3-2672/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora KABLOTEL