Pregled svih dozvola - SOS KANAL - MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION

Broj dozvole: K3/9
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing Sos kanal d.o.o., Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: SOS KANAL
Adresa: Требињска 7, Београд
Telefon: 011/285-2518
Telefaks: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION
Adresa: Трг ослобођења 8, Апатин
Telefon: 025/772-010
Telefaks: 025/772-010
E-mail: /
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-57/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o kablovskoj distribuciji TV programa televizije SOS kanal br.026 od 25.03.2010. godine
Područje emitovanja programa: Apatin

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani sportski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/3-2656/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION