Pregled svih dozvola - SOS KANAL - PEP-KDS

Broj dozvole: K3/29
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing Sos kanal d.o.o., Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: SOS KANAL
Adresa: Требињска 7, Београд
Telefon: 011/285-2518
Telefaks: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Preduzeće PEP-KDS d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: PEP-KDS
Adresa: Танкосићева58, Крагујевац
Telefon: 034/337-618
Telefaks: 034/339-266
E-mail: bpetrovickg@sbb.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-71/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 168/2011 od 24. maja 2011. godine
Područje emitovanja programa: Batočina, Majdanpek

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani sportski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/3-2706/11, КН/3-2682/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora PEP-KDS