Pregled svih dozvola - SOS KANAL - RED FOX SAT

Broj dozvole: K3/10
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing Sos kanal d.o.o., Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: SOS KANAL
Adresa: Требињска 7, Београд
Telefon: 011/285-2518
Telefaks: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: RED FOX SAT d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: RED FOX SAT
Adresa: Селимира Ђорђевића 11а, Ваљево
Telefon: 064/4250-600
Telefaks: 011/3433-753
E-mail: redfoxsat@gmail.com
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-80/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji br. 52/2011 od 11.05.2011. godine
Područje emitovanja programa: Opština Mionica

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani sportski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/3-2705/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora RED FOX SAT