Pregled svih dozvola - SOS KANAL - SAT TV METEOR

Broj dozvole: K3/11
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing Sos kanal d.o.o., Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: SOS KANAL
Adresa: Требињска 7, Београд
Telefon: 011/285-2518
Telefaks: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Preduzeće SAT TV METEOR d.o.o.- Kablovsko-telekomunikacioni sistemi
Skraćeni naziv operatora: SAT TV METEOR
Adresa: Димитрија Туцовића 151, Ужице
Telefon: 031/521-932
Telefaks: 031/518-456
E-mail: sattvmeteor@sbb.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-83/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji br. 52/2011 od 11. maja 2011. godine
Područje emitovanja programa: Opština Čajetina

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani sportski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/3-2700/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora SAT TV METEOR