Pregled svih dozvola - SOS KANAL - GIMELNET

Broj dozvole: K3/36
Datum: 14.10.2013
Imalac dozvole - emiter: Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing Sos kanal d.o.o., Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: SOS KANAL
Adresa: Требињска 7, Београд
Telefon: 011/285-2518
Telefaks: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: GIMELNET d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: GIMELNET
Adresa: 1 мај 44, Банатско Карађорђево
Telefon: 023/835-901
Telefaks: 023/835-901
E-mail: gimel@gimelnet.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-86/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji br. 76/11 od 12.05.2011. godine
Područje emitovanja programa: Banatsko Karađorđevo, Torda, Žitište i Aleksandrovo

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani sportski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/3-3645/13
Ova dozvola važi: od 14. oktobra 2013. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora GIMELNET