Pregled svih dozvola - TV K23 - JP PTT

Broj dozvole: K21/1-2
Datum: 21.10.2011
Imalac dozvole - emiter: Televizija K23 d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV K23
Adresa: Трг Цара Јована Ненада 15/IX-X, Суботиц
Telefon: 024/553-470
Telefaks: 024/553-470
E-mail: k23@yunord.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Javno preduzeće PTT saobraćaja Srbija Beograd, Radna jedinica Pošta-Net
Skraćeni naziv operatora: JP PTT
Adresa: Таковска 2, Београд
Telefon: 011/3064-130
Telefaks: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-1/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsko emitovanje programa br. 601/2013 od 05.11.2013. godine
Područje emitovanja programa: Subotica

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/21-2915/11
Ova dozvola važi: od 21. oktobra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora JP PTT