Pregled svih dozvola - TV 3M - JP PTT

Broj dozvole: K25/1-2
Datum: 21.10.2011
Imalac dozvole - emiter: Milica Marković PR, Televizijska produkcija TV 3 M
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV 3M
Adresa: Кнеза Милоша 54, Ваљево
Telefon: /
Telefaks: /
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Javno preduzeće PTT saobraćaja Srbija Beograd, Radna jedinica Pošta-Net
Skraćeni naziv operatora: JP PTT
Adresa: Таковска 2, Београд
Telefon: 011/3064-130
Telefaks: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-1/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 71727/2012-12 od 01. oktobra 2013. godine
Područje emitovanja programa: Ub

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/25-2932/11
Ova dozvola važi: od 21. oktobra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora JP PTT